• Waardecreatie

 • Veranderkunde

  Gebruik de managementinnovatie
 • Sociale innovatie

  Gebruik de managementinnovatie
 • Strategie

  Een sterke zet in de werkdrukaanpak
 • Werkdrukbalans

  Geef ruimte

Arbo-econoom

Economen hanteren als gedeeld streven de schaarse productiefactor zo waardevol mogelijk te benutten. Wat schaars is, speelt een rol bij het nadenken over de vaag hoe je waardevol kunt zijn. Geld, kennis en tijd zijn schaarse productiefactoren. Met name de idee dat als er niet meer tijd is, we juist de kwaliteit van tijd moeten verbeteren staat in mijn werk centraal. Daarbij worden andere schaarse productiefactoren niet veronachtzaamd. Daarmee kunnen organisaties hun praktijken, taal en mogelijkheden ordenen om waarde te creeren. Dat biedt overzicht en betere afstemming over ontwikkelingskansen.

Tijd

Tijd is in steeds meer organisaties de meest schaarse productiefactor geworden. Hoe mensen daarmee omgaan kan worden verbeterd en vanuit autonomie worden beïnvloed. Daar is een samenhangende methode voor ontwikkeld.

Een greep uit de mogelijkheden en invalshoeken: haast verspilt tijd, terwijl aandacht tijd waardevoller maakt. Tijd speelt een rol in de waardeperceptie van klanten, in strategie, bij de ontwikkeling van zelfsturing en talent, co-creatie, innovatie. Tijd heeft zowel een objectieve als een subjectieve kant: de klok en je beleving. Tijd is ook het meest waardevolle bezit van een mens. Tijd duurt immers één leven lang. Tijd biedt de mogelijkheid het aanpassingsvermogen van binnenuit te vergroten.

Het werk van een adviseur begint vaak bij een probleem. De typische problemen rondom schaarse tijd zijn inefficiency, lange doorlooptijden van pocessen, werkdruk en zingevingsvragen. Via tijd zijn de oplossingsrichtingen daarvan met elkaar te verbinden. Zo wordt een probleem omgebogen naar waardecreatie.

Publicaties
De methode is beschreven in twee boeken: Het Sjoelbaksyndroom en Gelukkig Druk?!; beide verkrijgbaar via managementboek en beiden ook als gratis pdf. Bovendien staan op deze site artikelen en white papers die aspecten ervan belichten, klantverhalen delen of organisatievraagstukken met tijd ontrafelen.

Opleidingsmogelijkheden

Hoe organisaties met tijd omgaan kan met behulp van verschillende tijdsbegrippen worden geprofessionaliseerd. Deze vindt je op de bedrijfswebsite.

Maarten de Winter

Geïnteresseerd in onze nieuwsbrief

 

Creative Commons-Licentie

Disclaimer | All right reserved Maarten de Winter © Copyright 2012