• Waardecreatie

 • Veranderkunde

  Gebruik de managementinnovatie
 • Sociale innovatie

  Gebruik de managementinnovatie
 • Strategie

  Een sterke zet in de werkdrukaanpak
 • Duurzame inzetbaarheid

  Geef ruimte

Econoom

Economen hanteren als gedeeld streven de schaarse productiefactor zo waardevol mogelijk te benutten. Wat schaars is, speelt een rol bij het nadenken over de vaag hoe je waardevol kunt zijn. Ik ontwikkelde gedachtegoed dat onderscheid maakt tussen geld, kennis en tijd als schaarse productiefactoren. Daarmee kunnen organisaties hun praktijken en mogelijkheden ordenen om waarde te creeren. Dat biedt overzicht over ontwikkelingskansen.

Tijd

Geld is er maatschappelijk gezien in overvloed, ook al is het slecht verdeeld. Ook kennis is in overvloed aanwezig, toegankelijk en vermeerderd in ongekend tempo. Tijd is in steeds meer organisaties de meest schaarse productiefactor geworden. Hoe mensen daarmee omgaan kan worden beïnvloed. Daar is een samenhangende methode voor ontwikkeld.

Een greep uit de mogelijkheden en invalshoeken: haast verspilt tijd, terwijl aandacht tijd waardevoller maakt. Tijd speelt een rol in de waardeperceptie van klanten, in strategie, bij de ontwikkeling van zelfsturing en talent, co-creatie, innovatie. Tijd heeft zowel een objectieve als een subjectieve kant: de klok en je beleving. Tijd is ook het meest waardevolle bezit van een mens. Tijd duurt immers één leven lang. Tijd biedt de mogelijkheid het aanpassingsvermogen van binnenuit te vergroten.

Het gedachtegoed is toegespitst op de mogelijkheden om de waarde van tijd te benutten en te vergroten. Tijd is een bril voor 'hard' en 'zacht' of systemen en cultuur en blijkt transities te kunnen versnellen en waardecreatie te verhogen. Door de kwaliteit van tijd centraal te stellen in ontwikkeling kan de organisatie van arbeid in organisaties en bedrijfsprocessen verduurzamen..

 

Om beter aan te sluiten op de omgeving ga je op zoek naar interventies die de waarde van tijd vergroten. Als je dat weet, kun je hier gericht aan gaan werken. Drie krachten zijn op te vatten met drie bewustzijnsniveaus van tijd: tijd is geld; tijd is snelheid en tijd is aandacht. De methode wordt met bijzondere tools ondersteund. Zo is er een onderzoeksplatform dat helpt bij het stellen van betere vragen en een planningstool die helpt bij het verbeteren van het gesprek over prioriteiten.

Publicaties

De methode is beschreven in twee boeken: Het Sjoelbaksyndroom en Gelukkig Druk?!; beide verkrijgbaar via managementboek en beiden ook als gratis pdf. Bovendien staan op deze site artikelen die aspecten ervan belichten, klantverhalen delen of organisatievraagstukken met tijd ontrafelen.

Opleidingsmogelijkheden

Hoe organisaties met tijd omgaan kan met behulp van verschillende tijdsbegrippen worden geprofessionaliseerd. Klantverhalen, werkvormen en instrumenten staan via Archimedes TimeAcademy aan organisatieprofessionals ter beschikking. Dit wordt uitgebouwd tot een brede en krachtige toolkit voor leren, veranderen en transitie. Deze vindt je op de bedrijfswebsite.

Maarten de Winter

Geïnteresseerd in onze nieuwsbrief

 

Creative Commons-Licentie

Disclaimer | All right reserved Maarten de Winter © Copyright 2012