• Veranderkunde

 • Waardecreatie

  Gebruik de managementinnovatie
 • Sociale innovatie

  Gebruik de managementinnovatie
 • Strategie

  Een sterke zet in de werkdrukaanpak
 • Professionele ruimte

  Geef ruimte

Gedachtegoed

Aandacht voor ontwikkeling levert organisaties veel op. Onderzoek (Bruch, 2010) toont aan dat bedrijven in de duurzaam productieve zone 14% financieel gezonder en 17% productiever zijn. Ook is het verzuim in deze organisaties 17% lager. Ontwikkelactiviteiten kosten uiteraard ook tijd en geld. Het gedachtegoed borgt eigenaarschap. Steun bij meerdere stakeholders houdt de ‘verbouwing gaande terwijl de winkel open is’.

de Knoop van Archimedes

Inhoudelijk laat het gedachtegoed zich samenvatten met een verbeelding van drie koorden waarop een krachtenspel in balans wordt gebracht. Klanten verlangen naar kwaliteit, maatwerk en een goede beleving (buiten). Medewerkers zijn daarbij verantwoordelijk voor hun vitaliteit, vakmanschap en motivatie (binnen). Organisaties kunnen de verbinding hiertussen ondersteunen met respectievelijk efficiency, effectiviteit en waardecreatie (missie). De drie koorden van de knoop verbinden buiten, binnen en elkaar. Dit zijn drie perspectieven die samenvallen met drie bewustzijnsniveaus van tijd: tijd is geld; tijd is snelheid en tijd is aandacht. De knoop maakt het krachtenspel zichtbaar en legt een raamwerk voor het ontwikkelen van een gemeenschappelijke doelstelling neer: het vergroten van organisatiekracht. De meerwaarde van dit raamwerk is dat niet een deel of een aspect tijdelijk wordt verbeterd, maar het geheel duurzaam en vanuit eigenaarschap productiever wordt. 

TIME

Ontwikkeling heeft stap voor stap plaats door de waarde van tijd te vergroten. De methode TIME structureert die ontwikkeling als proces. TIME staat voor Transitieproces van Impuls tot Meetbare Expedities. Zeven stappen die elkaar versterken en leiden tot een waardevolle organisatie. Binnen deze stappen bieden instrumenten en werkvormen houvast. Dat proces kan in een middag worden doorlopen of in een jaar, afhankelijk van de vraag en context.

 

Drie proposities

Om de knoop te versterken moet je eerst weten welke kracht je kunt vergroten. Als je dat weet, kun je hier gericht aan gaan werken. De methode wordt met kerninstrumenten ondersteund. Met deze instrumenten kan de ontwikkeling geobjectiveerd en gericht worden.

 • De Taaktuner is een on-line tool die diepgaand overzicht en inzicht geeft in de wijze waarop professionals met de objectieve tijd (de kloktijd) omgaan. Daarmee kan de vraag centraal komen staan hoe de waardecreatie kan worden vergroot door aandachtiger met tijd om te gaan.
 • De Conversiemeter is een on-line tool die laat zien hoe de professional en het team de subjectieve tijd - de beleving van context en situatie - waarderen. De conversiemeter rijkt op basis hiervan individueel en op teamniveau onderwerpen en dialoogvragen aan. Alle verandering begint immers met een goede vraag. Een slim algoritme voorspelt de impact van een vraag.

Publicaties

De achtergronden van de methode zijn beschreven in twee boeken; beide verkrijgbaar via managementboek en beiden ook als gratis pdf. Bovendien staan op deze site artikelen die aspecten ervan belichten, klantverhalen delen of organisatievraagstukken met tijd ontrafelen.

 • Het Sjoelbaksyndroom (2011) laat zien wat de meerwaarde is van dialoog over de objectieve tijd. Objectivering maakt het mogelijk prioriteiten goed bespreekbaar te maken en de individuele en soms ook collectieve illusie dat tijd een oneindige bron is, te doorbreken. Het boek vormt de inspiratiebron voor de werkvorm 'sjoelen met tijd'. Daarmee kunnen problemen omgezet worden in vragen, die vervolgens weer helpen om de aandacht te richten en samenwerking te verbeteren.
 • Gelukkig druk?! (2016) vertelt het verhaal dat problemen oplossen iets anders is dan organisaties waardevoller maken. Door de klant centraal te stellen en het potentieel voor waardecreatie gericht te ontwikkelen, kunnen beleidsmaker de subjectieve kwaliteit van de tijd vergroten. Daardoor kunnen bijvoorbeeld talent, vertrouwen, trots en mentale gezondheid worden vergoot. Er wordt een aanzet gegeven in de denkwijze, werkwijze en instrumenten die waardecreatie vergroten. 


Belangstelling?

Beter omgaan met tijd kan een inspiratiebron zijn om de veranderkracht van organisatieprofessionals uiteenlopend van HR, marketing tot logistiek en finance te bundelen. Iedere methode staat of valt met haar mogelijkheid om aan te sluiten op wat er in de organisatie gaande is. Mocht je belangstelling hebben om na te gaan wat tijd als ontwikkelingsthema voor jou kan betekenen, schroom dan niet om contact op te nemen. We kijken dan samen naar de mogelijkheden.

Maarten de Winter

Geïnteresseerd in onze nieuwsbrief

 

Creative Commons-Licentie