• Organisatieadvies

  vanuit mensbeeld 

 • Duurzame productiviteit

  Gebruik de managementinnovatie
 • Sociale innovatie

  Gebruik de managementinnovatie
 • Inspiratie - inzicht - initiatief

  Een sterke zet in de werkdrukaanpak
 • Professionele ruimte

  Geef ruimte

Gedachtegoed

Een beknopt overzicht over het gedachtegoed met tijd

TIME

De methode TIME inspireert en vormt je organisatie om in de versnellende tijd van waarde te zijn voor je klanten. De methode biedt daarvoor op procesniveau overzicht en houvast. TIME staat voor Transitie van Impuls tot Meetbare Expedities. Zeven stappen die elkaar versterken en leiden tot een productieve, wendbare en gelukkige organisatie.

 

de Knoop van Archimedes

Inhoudelijk laat het gedachtegoed zich samenvatten met een verbeelding van drie koorden die in balans worden gebracht. Medewerkers geven hun vitaliteit, vakmanschap en motivatie; klanten verlangen naar kwaliteit, maatwerk en een goede beleving. De knoop verbeeld deze krachten en legt een raamwerk voor het ontwikkelen van een gemeenschappelijke doelstelling neer: het vergroten van waardecreatie door het gericht vergroten van organisatiekracht.

Instrumenten

De methode wordt met twee kerninstrumenten ondersteund. Met deze instrumenten kan de effectiviteit van een ontwikkelingstraject geobjectiveerd en gericht worden.

 • De Taaktuner is een on-line tool die diepgaand overzicht en inzicht geeft in de wijze waarop professionals met de objectieve tijd (de kloktijd) omgaan. Daarmee kan de vraag centraal komen staan hoe de waardecreatie kan worden vergroot door aandachtiger met tijd om te gaan .
 • De Conversiemeter is een on-line tool die laat zien hoe de professional en het team de subjectieve tijd - de beleving van context en situatie - waarderen. De conversiemeter rijkt op basis hiervan individueel en op teamniveau onderwerpen en dialoogvragen aan. Alle verandering begint immers met een goede vraag. Een slim algoritme voorspelt de impact van een vraag.

Publicaties

De achtergronden van de methode zijn beschreven in twee boeken; beide verkrijgbaar via managementboek en de laatste ook als gratis pdf.

 • Het Sjoelbaksyndroom (2011) laat zien wat de meerwaarde is van dialoog over de objectieve tijd. Objectivering maakt het mogelijk prioriteiten goed bespreekbaar te maken en de individuele en soms ook collectieve illusie dat tijd een oneindige bron is, te doorbreken. Het boek vormt de inspiratiebron voor de werkvorm 'sjoelen met tijd'. Daarmee kunnen problemen omgezet worden in vragen, die vervolgens weer helpen om de aandacht te richten en samenwerking te verbeteren.
 • Gelukkig druk?! (2016) vertelt het verhaal dat problemen oplossen iets anders is dan organisaties waardevoller maken. Door de klant centraal te stellen en het potentieel voor waardecreatie gericht te ontwikkelen, kunnen beleidsmaker de subjectieve kwaliteit van de tijd vergroten. Daardoor kunnen bijvoorbeeld talent, vertrouwen, trots en mentale gezondheid worden vergoot. Er wordt een aanzet gegeven in de denkwijze, werkwijze en instrumenten die waardecreatie vergroten. 


Belangstelling?

Beter omgaan met tijd kan een inspiratiebron zijn om de veranderkracht van organisatieprofessionals uiteenlopend van HR, marketing tot logistiek en finance te bundelen. Iedere methode staat of valt met haar mogelijkheid om aan te sluiten op wat er in de organisatie gaande is. Daar zijn zeer veel mogelijkheden toe. Mocht je belangstelling hebben om na te gaan wat tijd als ontwikkelingsthema voor jou kan betekenen, schroom dan niet om contact op te nemen. We kijken dan samen naar de mogelijkheden.

 

Maarten de Winter

Geïnteresseerd in onze nieuwsbrief

 

Creative Commons-Licentie