• Waardecreatie

 • Veranderkunde

  Gebruik de managementinnovatie
 • Sociale innovatie

  Gebruik de managementinnovatie
 • Strategie

  Een sterke zet in de werkdrukaanpak
 • Werkdrukbalans

  Geef ruimte

Maarten de Winter

(1962) helpt mensen en organisaties beter met schaarse tijd om te gaan in rollen als veranderkundige, strategisch adviseur, (team)coach, spreker, docent en onderzoeker. Maarten werkt vanuit overzicht, inzicht en verbinding en activeert om in beweging te komen.

Korte biografie

Maarten (1962) is Rotterdams sociologisch econoom met belangstelling voor ecologie en filosofie. Na zijn studie werd hij begin jaren '90 het familiebedrijf ingezogen en droeg eindverantwoordelijkheid in een crisis. Dat leerde hem de waarde van tijd. Na 1997 was hij bij achtereenvolgens bij Alterra, Procap, Royal DHVHaskoning en P2 werkzaam als strategisch adviseur en trainer. Sinds 2012 werkt hij zelfstandig in diverse netwerken.

Maarten adviseert universiteiten, overheden, familiebedrijven, O&O fondsen en multinationals en is loopbaancoach. Maarten schreef twee boeken en is docent strategisch HRM bij Avans+.

Econoom

Maarten studeerde economie in Rotterdam. Economen richten zich op schaarstevraagstukken. Nu tijd de meest schaarse productiefactor is geworden, is de vraag hoe de kwaliteit daarvan kan worden vergroot zowel maatschappelijk, economisch, veranderkundig als persoonlijk relevanter geworden. Vanuit dit perspectief werkt Maarten graag samen aan langere termijn waardecreatie. Werkdrukbalans kan daaraan sterk bijdragen. 

Organisatieadviseur

Maarten is autonoom, toegewijd, nieuwsgierig en hoopvol. Alle verandering begint bij het stellen van een goede vraag. Organisaties die reflecteren op de vraag hoe je samen waardevoller met tijd om kunt gaan, kunnen de waardecreatie en organisatiekracht vergroten. Of het nu gaat om structuur- of cultuurthema's, onderzoek of implementatie: daar helpt Maarten je graag bij, met met een georganiseerd netwerk van professionals om hem heen. 

Docent HR

Kennis overdragen is een bijzonder zinvolle rol. Omdat we in permanente verandering werken is de vraag hoe je kennis overdraagt zodat de aandacht, betrokkenheid en eigenaarschap van studenten wordt vergroot. Maarten gebruikt gedachtegoed en tools van vooraanstaande denkers en filosofen om professionals waardevoller voor klanten van hun organisatie te maken. Vanuit deze invalshoek vervult hij de rol van kerndocent in de opleiding strategisch HRM bij Avans+. Ook verzorgt Maarten twee leergangen gebaseerd op multidisciplinair gedachtegoed en ervaringen: waardecreatieadviseur en werkdrukbalanscoach.

Coach

Veel mensen hebben vragen en ideeen over de toekomst van werk. In zijn rol als loopbaan- en executive coach ordent Maarten deze en stelt vragen die het inzicht vergroten. Samen brengen we helderheid aan in het toekomstbeeld en de te nemen stappen. In enkele gevallen kan dit dankzij subsidieregelingen kosteloos.

Schrijver

Over hoe Maarten multidisciplinaire kennis combineer en ordent, alsmede over de ervaringen daarmee, publiceerde Maarten sinds 2011 klantverhalen, twee boeken, enkele wetenschappelijke artikelen en vele blogs op verschillende fora. Je vindt ze ook op deze site.

Spreker

Maarten heeft bijzondere ervaringen opgedaan als directeur, manager, adviseur en coach en heeft op deze ervaringen diepgaand gereflecteerd. Hij kan de transitie waarin veel organinaties zich bevinden daardoor pakkend en helder onder woorden brengen het overzicht daarop over, het inzicht erin en de invloed daarop vergroten. Rode draad is het beter omgaan met tijd. aandacht maakt alles mooier. Zie ook zijn sprekersprofiel.

Maarten de Winter

Geïnteresseerd in onze nieuwsbrief

 

Creative Commons-Licentie