• Veranderkunde

 • Waardecreatie

  Gebruik de managementinnovatie
 • Sociale innovatie

  Gebruik de managementinnovatie
 • Strategie

  Een sterke zet in de werkdrukaanpak
 • Professionele ruimte

  Geef ruimte

Maarten de Winter

(1962) is een waardengedreven econoom, managementinnovator, docent, organisatieadviseur, netwerkbouwer en schrijver. 

De waardevolle organisatie

Maarten was onder meer werkzaam bij DHV als strategisch adviseur en bij P2 als projectmanager en trainer. Vanaf 2012 is hij zelfstandig veranderkundig organisatieadviseur. Hij ontwikkelde een transitieraamwerk waarmee de aandacht, betrokkenheid en eigenaarschap in organisaties wordt vergroot zodat een waardevolle organisatie ontstaat. Vanuit deze ontwikkeling is hij nu kerndocent in de opleiding strategisch HRM bij Avans+ en leidt hij de netwerkorganisatie Archimedes.

Waardengedreven econoom

Ik studeerde economie in Rotterdam. Economen richten zich op schaarstevraagstukken. Nu tijd de meest schaarse productiefactor is geworden, is de vraag hoe de kwaliteit daarvan kan worden vergroot zowel maatschappelijk, economisch, veranderkundig als inhoudelijk relevant geworden. 

Veranderkunde

Alle verandering begint bij het stellen van een goede vraag. Organisaties die reflecteren op de vraag hoe je samen waardevoller met tijd om kunt gaan, kunnen de waardecreatie en organisatiekracht vergroten. We geven vorm aan trajecten vanaf de impuls, via inzicht, tot eigen initiatief op alle niveaus. Dat is waar ik samen voor kan en wil staan. Ik doe dit met met een georganiseerd netwerk van professionals om mij heen.

Adviseur, netwerkbouwer en schrijver

We ontwikkelen gedachtegoed, een netwerk van adviserende professionals, instrumenten en opleidingsmogelijkheden. Hierover publiceer ik sinds 2011 klantverhalen, boeken, artikelen en blogs op verschillende fora. Je vindt ze ook op deze site. 

 

Maarten de Winter

Geïnteresseerd in onze nieuwsbrief

 

Creative Commons-Licentie