• Waardecreatie

  • Veranderkunde

    Gebruik de managementinnovatie
  • Sociale innovatie

    Gebruik de managementinnovatie
  • Veerkracht

  • Werkdrukbalans

    Geef ruimte
http://maartendewinter.nl/uploads/images/leden/thumb_WANT_PICASSO_1.jpg

Anders adviseren

Juist nu de wereld snel verandert is er behoefte aan samenhang in het besturen van organisaties. Daar is geen eenvoudige oplossing voor. Er is zelfs geen eenvoudig veranderproces. Maar er is wel een proces om het eenvoudiger te maken. Dat proces laat Pablo Picasso ons bijvoorbeeld zien met zijn vereenvoudiging van een stier. De stier wordt niet opgedeeld, maar tot zijn essentie teruggebracht. Met verbeelding en een potlood blijft de stier als geheel in onze beleving intact. Welke adviesprocessen en -tools hebben veranderkundige adviseurs om de beleving van organisaties te verbeteren?

Lees het hele artikel op LinkedInlinkedin.com/pulse/anders-besturen-veranderen-adviseren-maarten-de-winter
Maarten de Winter

Geïnteresseerd in onze nieuwsbrief

 

Creative Commons-Licentie