• Waardecreatie

  • Veranderkunde

    Gebruik de managementinnovatie
  • Sociale innovatie

    Gebruik de managementinnovatie
  • Veerkracht

  • Werkdrukbalans

    Geef ruimte
http://maartendewinter.nl/uploads/images/leden/plaatje_voorkant_boek_Gelukkig_Druk.jpg

Gelukkig druk?!

Een aanzet tot werkdrukbeleid

“We worden dagelijks gewezen op de negatieve aspecten van werkdruk. Toch is een leven zonder druk ondenkbaar. Druk hoeft ook niet negatief te zijn. Stel je eens voor werkdruk niet als probleem, maar als mogelijkheid te zien om het werk te reguleren. Dat hebben we uitgewerkt tot mogelijkheden voor een fundamenteel ander beleid en in de praktijk gebracht.” aldus Maarten de Winter die dit boek samen met netwerkpartners schreef. Kijk hier naar een eerste idee van de zienswijze van het boek.

Op 1 december 2016 is 'Gelukkig druk?!' verschenen. Een recensie op managementboek geeft een goed eerste idee. Daar vind je ook een artikel.  De achtergronden vind je in een blog en een interview op HR Zone. De achterpaginatekst volgt hieronder.

Je kunt het boek op de website gelukkigdruk.nl als pdf gratis downloaden en Bestellen op managementboek. Reageren kun je via de LinkedIn groep werkdrukbeleid. Een icoon met link vind je onderaan de pagina.

Achterpagina

Stel je eens voor dat je werkdruk niet alleen als probleem ziet maar het reguleren daarvan ook als mogelijkheid om gezond en effectief te organiseren. Kun je je dan voorstellen dat je daarmee de wereld van duurzame inzetbaarheid op een inspirerende wijze verbindt met het bedrijfskundig belang van het management? In deze publicatie is deze visie toepassingsgericht uitgewerkt.

Waarderend werkdrukbeleid biedt een grote verantwoordelijkheid voor medewerkers met als bedoeling een productieve organisatie met gelukkige drukte. Door de juiste omstandigheden te creëren, kan werkdruk worden beleefd als een ervaring die ontplooiing, betrokkenheid en prestatie ondersteunt. De benodigde verandering in zienswijze, denkwijze, werkwijze en interventiewijze wordt in deze publicatie samenhangend van idee tot toepassingspraktijk beschreven. De verbinding tussen werkdruk en waardecreatie maakt dit werkdrukbeleid strategisch relevant. De lezer wordt in het conceptuele raamwerk met overzichtelijke tabellen en illustraties, herkenbare situatieschetsen en klantverhalen meegenomen.Stel je eens voor dat je werkdruk niet alleen als probleem ziet maar het reguleren daarvan ook als mogelijkheid om gezond en effectief te organiseren. Kun je je dan voorstellen dat je daarmee de wereld van duurzame inzetbaarheid op een inspirerende wijze verbindt met het bedrijfskundig belang van het management? In deze publicatie is deze visie toepassingsgericht uitgewerkt.

Vooral de strategisch adviseur die zich het hoofd breekt om de versnellende tijd te verbinden aan beleid vindt hier nieuwe mogelijkheden. Mogelijkheden om duurzame productiviteit en inzetbaarheid te realiseren met objectieve en subjectieve werkdrukbalans. Hoger management vindt hier inspiratie over de vraag waarom werkdrukbeleid waardevol en bruikbaar is om de organisatie te vernieuwen. 

Auteur Maarten de Winter is econoom en oprichter van Waardecreatie netwerk Archimedes. Zij geven adviezen aan uiteenlopende organisaties om de werkdruk in balans te brengen voor duurzame inzetbaarheid en helpen de ruimte en het perspectief in de ontwikkeling te vergroten.

Bestellen hrzone.nl/organiseren/organiseren-opinie/entry/gelukkig-druk
LinkedinMaarten de Winter

Geïnteresseerd in onze nieuwsbrief

 

Creative Commons-Licentie