• Waardecreatie

  • Veranderkunde

    Gebruik de managementinnovatie
  • Sociale innovatie

    Gebruik de managementinnovatie
  • Veerkracht

  • Werkdrukbalans

    Geef ruimte

Hieronder vind je mijn publicates op chronologische volgorde: de meest recente bovenaan; het eerste artikel uit 2008 onderaan. Hiernaast vind je interviews en nieuwsbrieven.

Wil je gericht op zoek naar een artikel? Volg de dubbele pijl

Hieronder vind je hulp bij je keuze. Een kieswijzer zogezegd. Veel leesplezier.

Kieswijzer

Dank voor je belangstelling voor mijn publicaties van de afgelopen 12 jaar. Het zijn er veel en dat heeft me aangezet een overzicht te maken met daarin de invalshoeken. Deze kieswijzer geeft daarbij enig houvast.

Waarover ik schrijf
Ik ben sociologisch econoom en heb me ontwikkeld als A&O deskundige. Mijn passie ligt bij het vraagstuk werkdruk / burn-out. De mens is een sociaal wezen en werkdruk is een psychosociaal vraagstuk. In mijn klantcases zie je dat ik het werkdrukvraagstuk plaats in de context van de arbeidsorganisatie. Privé druk speelt natuurlijk een rol, maar daar ligt niet mijn uitdaging. In de context van de economische organisatie is het vraagstuk niet alleen een psycho-sociale belasting, maar ook een belasting in tijd. Daardoor is het verweven met bedrijfseconomische randvoorwaarden zoals efficiency, effectiviteit, concurrentie, innovatie, verandering, zingeving, kwaliteit van arbeid, technologie, duurzame inzetbaarheid of de toekomst van werk.

Veel A&O deskundigen richten interventies op de basisbehoeften van vakmanschap, autonomie en verbondenheid (Ryan en Deci). Dat is terecht. Het onderscheidende van mijn denken en interveniëren ligt aan de ondersteuning daarvan vanuit de bedrijfskundige kant. Het besturingsmodel bepaalt hoe de afstemming over en regulering van piekdruk en piekduur verloopt of kan verlopen. Om medewerkers invloed te geven op hun basisbehoeften is een reflectieproces nodig op de werkdruksituatie. Daar is in de praktijk van de integrale benadering die velen voorstaan mijn ogen te weinig oog voor. Ik beschreef dat voor het eerst in mijn boek ‘Het Sjoelbaksyndroom” (2011). En die visie komt in mijn latere publicaties ook steeds weer terug.

Praktijkcase?
Je kunt van alles theoretiseren, maar het gaat erom of het in de praktijk werkt. Wanneer een artikel is gebaseerd op een praktijkcase wordt dit aangegeven met #praktijkcase 

Structuur of cultuur?
Mijn visie op organisaties ontwikkelt zich in de loop der jaren en dat staat nog steeds niet stil. Kort samengevat schuif ik van de structuurkant van organiseren (werkprocessen, bevoegdheden, verantwoordelijkheden) op naar balans tussen structuur en cultuurkant, met een steeds grotere nadruk op action learning en leiderschap. Doe wat werkt. Ik markeer artikelen op deze as met #structuur en #cultuur.

Filosofie van tijd
De ontwikkeling in mijn denken van structuur naar cultuur is ingebed in de westerse filosofie, in het bijzonder in het denken over tijd. Ik schrijf daarover, waarbij ik in het bijzonder op de schouders sta van Henri Bergson. #filosofie. Het onderwerp tijd wordt ook wel minder filosofisch, en praktisch benaderd, congruent met dit denken. #tijd

Intern of externe oriëntatie?
E
en andere ontwikkeling is die van een interne naar een externe focus. Het heeft geen zin om problemen op te lossen in organisaties die geen waarde creëren, dus in zekere zin begint het daar. De visie op waardecreatie -geïnspireerd op Traecy en Wiersema -, is tevens het begin van de oplossing voor werkrukvraagstukken. Ik verwijs hiernaar met #strategie wanneer structuur en cultuur daarbij in balans zijn en met #knooppuntsturing als het vooral om structuur gaat.

Veranderkunde
Naast inhoudelijke en proceskennis is praktijkkennis en tijd van de klant nodig om iets te kunnen veranderen. Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden. Maar het moet wel ergens toe leiden. Ik sta voor een zowel ontwerpende en ontwikkelende interventiestijl, geïnspireerd door Peter Drucker en Rombout van den Nieuwenhof. #veranderen

Onderzoek
Een belangrijke fase in het werk van de adviseur is het organisatie-onderzoek. Hoewel je ook heel dialogisch of speels kunt onderzoeken, wordt werkdruk ook vaak met vragenlijsten onderzocht. Ik heb in bestaande onderzoeksinstrumentarium van leveranciers van MTO’s en RIE’s niet gevonden wat ik zocht: een breed spectrum onderzoek naar verbetermogelijkheden om energie te converteren naar waarde voor klanten, als begin van dialoog. Daarover schreef ik mijn tweede boek ‘Gelukkig Druk?!’ (2017) #onderzoek

Debat
Werkdruk staat nu veel meer in de belangstelling dan 15 jaar geleden, toen ik me daarmee begon bezig te houden. In dat debat meng ik me sporadisch met mijn visie. #debat

Taal

Naast tijd is taal cruciaal in samenwerkingsvraagstukken. In het verleden heb ik het thema taal weleens kort verkend. Vanaf begin 2019 houd ik me steeds intensiever bezig met de rol van taal in organisatieverandering. In het najaar verzorg ik enkele lezingen over dit onderwerp en ik denk daar ook enkele publicaties aan te wijden. #taal

Top
Soms denk je: ja, dat is een goed verhaal geworden. Ik geef mijn persoonlijke top 10. #top

Overzicht Artikelen en blogs over werkdrukbeleid met invalshoeken

Titel en link

Alternatieve vindplaats

Invalshoek

Symbiose geeft Veerkracht

 

#praktijkcase #cultuur #structuur #strategie #veranderen #tijd #top

Veerkracht in organisaties

 

#praktijkcase #cultuur #structuur #strategie #veranderen #tijd #top

Welke aanpak past bij welke werkdrukcultuur?

 

#praktijkcase #cultuur #veranderen

Veiligheidsbeleid

 

#cultuur #structuur

Arboproces Meetbare Werkdrukbalans

 

#cultuur #structuur #strategie #tijd #top

Werkdruk: feit of fictie

 

# praktijkcase #cultuur #structuur #top

MTO: verplicht nummer of kans?

 

#onderzoek

De OR en werkdruk

 

#structuur #cultuur

HR beleid voor waardecreatie

 

#strategie #structuur

Veranderkunde voor onthaasters

 

#veranderen #structuur #praktijkcase

De werkdrukillusie

 

#onderzoek #structuur #cultuur

Het aanpakken van werkstress moet helemaal anders

 

#debat #structuur

De man die zijn sleutels zocht

 

#veranderen #strategie

Waardecreatie met Duurzame inzetbaarheid

 

#onderzoek #veranderen

De waardevolle organisatie

pdf op verzoek.

#onderzoek #cultuur #veranderen #tijd #top

Echt leren “nee” zeggen

 

#praktijkcase #cultuur #structuur #veranderen #top

Anders adviseren

 

#veranderen

Maastricht pak werkdruk bij de bron aan

 

#praktijkcase #veranderen #structuur #top

De waardecreatiescan

 

#onderzoek

Veranderprioriteit

 

#veranderen #cultuur

Interview naar aanleiding van het boek ‘Gelukkig Druk?!’

 

#veranderen

Gelukkig Druk

pdf op verzoek.

#strategie #onderzoek #veranderen #top

Het Sjoelbaksydroom

managementboek.

#Structuur #veranderen #top

Aandacht maakt alles mooier

 

#strategie #tijd #top

Waardecreatie in de nieuwe tijd

 

#strategie

Taakversnippering

 

#structuur

Kantelen door onthaasten

 

#structuur #cultuur #veranderen

De onthaastte organisatie

 

#filosofie #veranderen #top

Hart, Hoofd en handen

 

#veranderen

Choose your battles

 

#veranderen

Werkdrukillusie

 

#structuur #veranderen

Knooppuntsturing

 

#praktijkcase #strategie #structuur #top

Lodewijk Asscher bij de oude Grieken

 

#debat #filosofie #top

Het leiderschapsthema

 

#debat #structuur

Je bent manager? Gefeliciteerd!

 

#veranderen #structuur

Liever realistische afspraken

 

#debat #structuur

Hoe HR de bevroren energie kan ontdooien

 

#structuur

Nieuwe Handvatten voor flexibilisering

 

#structuur

Loodzware ambities

 

#structuur

Sturen op outcome

 

#strategie #knooppuntsturing

De taal van de business

 

#taal

HR in gevecht met werkdruk

 

#structuur

Communicatieve zelfsturing

 

#filosofie #cultuur

 

 
Maarten de Winter

Geïnteresseerd in onze nieuwsbrief

 

Creative Commons-Licentie