• Waardecreatie

  • Veranderkunde

    Gebruik de managementinnovatie
  • Sociale innovatie

    Gebruik de managementinnovatie
  • Veerkracht

  • Werkdrukbalans

    Geef ruimte
http://maartendewinter.nl/uploads/images/leden/thumb_driehoek_1.png

Veerkracht

Samen werken aan veerkracht kan veel opleveren

De managementwet ‘Effectiviteit is Kwaliteit maal Acceptatie (E = K x A)’ drukte lang de overtuiging van bedrijfskundigen uit, dat lage kosten, hoge kwaliteit en korte levertijden voldoende voorwaarden zouden zijn voor succesvol organiseren. Maar tijden zijn veranderd. Inmiddels heeft veerkracht zich daar als noodzakelijke voorwaarde tussen gevoegd. Samen werken aan veerkracht kan veel opleveren. Dat blijkt uit praktijk en theorie.

Veerkracht

Veerkracht is het psychologische en samenwerkende vermogen om te reageren op verandering en tegenslag. Veerkracht is het resultaat van balans, doorzettingsvermogen, (zelf)vertrouwen, verantwoordelijkheid en innovatie. In veerkrachtige samenwerkingsverbanden anticiperen mensen en teams beter en sneller. Veerkracht heeft waarde.

Hoe-vraag

Dat roept de vraag op hoe je aan een cultuur van samenwerking bouwt die ieder team en medewerker daarbinnen stimuleert om het beste uit zichzelf te halen. Waarin veerkracht wordt benut en vergroot in plaats van deze uit te putten - met alle gezondheidsrisico’s en kosten van dien. Die ‘HOE- vraag’ is een unieke ontwikkelvraag. Er is geen ‘one-size-fits-all’ om de strategie, structuur en cultuur veerkrachtiger te maken. Iedere organisatie moet zelf op zoek naar wat het beste past.

Keuzes maken

Stel nu dat je werkdruk niet alleen als beleving definieert, maar ook als een werkdrukcontext waarin zich een werkdruksituatie voordoet (zie afbeelding). Stel nu dat je ondanks alle onvoorspelbaarheid die er is, met slimme technologie betrekkelijk vlot een visueel overzicht en inzicht kunt geven in de werkdruksituatie: de pieken, dalen en veerkracht van het concrete, actuele takenpakket. Omdat medewerkers hun context kennen, kunnen zij hun gedrag en dialoog daarop afstemmen en anticiperen. Vraag dan aan medewerkers veerkracht te vergroten, de keuzes te maken die daarvoor nodig zijn en het gesprek aan te gaan over welke bedrijfsvoering daarvoor nodig is.

Update van het besturingsmodel

Deze aanpak werd gevolgd door Signify – het voormalige Philips Lighting. In een traject van 7 bijeenkomsten in een half jaar leerden zij de gevraagde complexiteit, diversiteit, balans, productiviteit en innovatie aanmerkelijk beter te omarmen. Deze casus is in drie artikelen (Veerkracht in organisatiesSymbiose geeft veerkracht, Technologie of gevoel) beschreven vanuit het perspectief van veranderkunde, directie en het management en de resultaten voor medewerkers zijn wetenschappelijk onderzocht. U leest er ondermeer hoe talent beter werd benut met een overzichtelijke update van het besturingsmodel. Werkdruk is significant verminderd, sociale steun vergroot, productiviteit nam met 12,5% toe en medewerkers gaan met meer energie naar het werk. Het wetenschappelijk tijdschrift van de BA&O heeft de aanpak eind 2018 een artikel gepubliceerd over de daarbij gebruikte methoden en technieken. Werkstress wordt bij de bron aangepakt en zowel individu, team als organisatie kunnen meetbaar in balans komen.

De ontwikkelvraag

Hoe heeft Signify ontdekt of deze aanpak op de cultuur en werkwijze aansluit? Tijdens een speelse, leerzame workshop van een halve dag met het hele team is de werkdrukcultuur zichtbaar en bespreekbaar gemaakt. Daarmee werd inzichtelijk hoe met werkdruk en -stress wordt omgegaan en zijn medewerkers en management aan het denken gezet met inspiratie uit de natuur en filosofie over hoe het anders kan. Tijdens deze middag is iedereen vervolgens aan het werk gezet om de gezamenlijke ontwikkelvraag te formuleren, gericht op verbetering van inhoudelijke kwaliteit, proceskwaliteit en veerkracht. Met die vraag is een kleine groep van 5 deelnemers een pilot gestart. Toen bleek dat de aanpak goed werkt, zijn ook anderen ingestapt.

Maarten de Winter (1962) is sociologisch econoom, organisatieadviseur, auteur van twee boeken over werkdrukbeleid, spreker en Masterdocent HR.
LinkedinMaarten de Winter

Geïnteresseerd in onze nieuwsbrief

 

Creative Commons-Licentie