• Waardecreatie

  • Veranderkunde

    Gebruik de managementinnovatie
  • Sociale innovatie

    Gebruik de managementinnovatie
  • Veerkracht

  • Werkdrukbalans

    Geef ruimte

Publicaties

Hieronder vind je mijn publicates op chronologische volgorde: de meest recente bovenaan; het eerste artikel uit 2008 onderaan. Hiernaast vind je interviews en nieuwsbrieven. Wil je gericht op zoek naar een artikel? Volg de dubbele pijl >>

Het dominoprincipe
Waar begint de bescherming van de continuiteit van je organisatie? Gezamenlijke veerkracht De individualisering, globalisering, de ICT revolutie en de explosie van kennis biedt nieuwe mogelijkheden, maar komt tegelijk met uitdagingen op >>

Linkedin
Oplopende werkdruk, stagnerende productiviteit: hoe verder?
De werkstress verspreidt zich tot 2030 over een kwart van de beroepsbevolking. De groei van de arbeidsproductiviteit in Nederland stagneert en nam met een historische primeur in 2016 zelfs af. Economen en bedrijfskundigen enerzijds en >>
maartendewinter.nl/vijfendertig
Linkedin
Veerkrachtig leiderschap
Tegenslag komt in iedere organisatie voor; veerkracht en leiderschap zijn schaars. Veerkrachtige medewerkers zitten beter in hun vel, hebben betere loopbaanperspectieven, anticiperen beter op veranderingen en werken beter samen. Zelf-effectiviteit >>

Linkedin
Veerkracht voor teamleiders
Eerste hulp voor managers die weleens wakker liggen Veerkracht is het psychologische en samenwerkende vermogen om te reageren op verandering en tegenslag. Mentale veerkracht is het resultaat van gebalanceerdheid, doorzettingsvermogen, >>

Linkedin
Van Werkdruk naar Veerkracht
Samen werken aan veerkracht kan veel opleveren De managementwet ‘Effectiviteit is Kwaliteit maal Acceptatie (E = K x A)’ drukte lang de overtuiging van bedrijfskundigen uit, dat lage kosten, hoge kwaliteit en korte levertijden voldoende >>

Linkedin
Werkdrukcultuur
Gelukkig druk?! Welke aanpak past bij welke cultuur? 1 miljoen mensen hebben last van werkstress. De oorzaken zijn voor iedereen verschillend. Denk aan langdurig te hoge werkdruk, soms in combinatie met privé omstandigheden zoals >>

Linkedin
Meetbare werkdrukbalans
Afgelopen zomer (2018) heb ik met steun uit de Beroepsvereniging voor Arbeids en organisatiedeskundigen (BA&O) gewerkt aan de beschrijving van het relatief onbekende Arboproces 'Meetbare werkdrukbalans'. Hiermee wordt werkdrukbeleving concreet >>
arbeidshygiene.nl/-uploads/files/insite/tta-2018-03-opinierend-de-winter.pdf
Linkedin
Werkdruk, feit of fictie?
Werkdruk, feit of fictie?   Gepubliceerd in: Vakblad Arbo, nr 10 2018, Vakmedianet Lezen in opgemaakte versie Hoe zorg je dat werkdruk hanteerbaar wordt? Wat is precies het knelpunt en wat een oplossing? Werkdrukbalans is een >>
maartendewinter.nl/uploads/documenten/034-037_ARB10_ART02_DeWinter.pdf
De OR en werkdruk
Lees hier het artikel, zoals gepubliceerd in OR Magazine (juli - augustus 2018) >>
maartendewinter.nl/uploads/documenten/2627ORM718.pdf
HR beleid voor waardecreatie
Lees hier het artikel zoals gepubliceerd in het tijdschrift Personeelbeleid van mei 2018.     >>
maartendewinter.nl/uploads/documenten/Personeelbeleid.pdf
De werkdrukillusie
Ontmasker de werkdrukillusie Als werken een marathon wordt Er is terecht veel te doen over de gezondheidsrisico’s en economische schade van een hoge werkdrukbeleving als die aan het licht komt in MTO’s of RI&E’s. Toch kan er een groot >>
www.hrzone.nl/vitaliteit/vitaliteit-artikelen/entry/ontmasker-de-werkdrukillusie-als-werken-een-marathon-wordt
De man die zijn sleutels zocht
Een nieuw jaar, een nieuw begin. En laten we dit jaar eens gaan nadenken over hoe wij van waarde kunnen zijn voor anderen, aldus Maarten de Winter. En dat begint bij de juiste vraag aan jezelf stellen. Een man zoekt in het maanlicht naar zijn >>
www.hrzone.nl/arbeidsmarkt/entry/de-man-die-zijn-sleutels-zocht
Echt leren 'nee' zeggen?
Ontspanning “Wat heb je geleerd?” vraag ik en we doen een rondje. “Ik durf nu ‘nee’ te zeggen, zegt een van de deelnemers aan de expeditie. “Wat heeft je daarbij geholpen?” vraag ik. Het is even stil. Dan zegt een ander: “Dat komt omdat Laurens >>
www.lerendeleiders.nl/persoonlijk-leiderschap/564-echt-leren-nee-zeggen
Anders adviseren
Juist nu de wereld snel verandert is er behoefte aan samenhang in het besturen van organisaties. Daar is geen eenvoudige oplossing voor. Er is zelfs geen eenvoudig veranderproces. Maar er is wel een proces om het eenvoudiger te maken. Dat proces >>
linkedin.com/pulse/anders-besturen-veranderen-adviseren-maarten-de-winter
de waardecreatiescan
Vraag jij je weleens af waar je de tijd vandaan haalt? Dan ervaar je misschien werkdruk, of je ervaart dat niet maar je bent toch op zoek. Toch is de vraag die je jezelf nu stelt niet persé erg behulpzaam.  Het lijkt er in deze vraag immers op >>

Gelukkig druk?!
Een aanzet tot werkdrukbeleid “We worden dagelijks gewezen op de negatieve aspecten van werkdruk. Toch is een leven zonder druk ondenkbaar. Druk hoeft ook niet negatief te zijn. Stel je eens voor werkdruk niet als probleem, maar als mogelijkheid >>
hrzone.nl/organiseren/organiseren-opinie/entry/gelukkig-druk
Linkedin
Sjoelbaksyndroom
Vanuit diep beleefde praktijkervaring bevat dit boek ideeën, gedachten en methoden die een bruikbare handleiding kunnen vormen voor de praktijk van [...] dialoog.  Herman Wijffels in het voorwoord van Het sjoelbaksyndroom.  Het >>
www.sjoelbaksyndroom.nl
Aandacht maakt alles mooier
De nieuwe commercial van IKEA heet ‘Aandacht maakt alles mooier’. Op diverse marketingplatformen wordt deze slogan als spiegel op het personeelsbeleid van IKEA geplaatst. In een open brief, gepubliceerd op NRC next, geeft personeel namelijk aan dat >>

Taakversnippering
als verborgen arbeidsrisico   “Bij ons op het werk is het een gekkenhuis. Je moest eens weten hoe vaak ik gestoord wordt. Mijn manager met adhoc vragen kost zoveel tijd. >>
werkenveiligheid.nl/preventie/psychosociale-arbeidsbelasting/arbeidsrisico%E2%80%99s-van-taakversnippering-en-multitasking
Onthaasten
De onthaastte organisatie Hoe genereren we tijd voor kwaliteit? Nobelprijswinnaar en filosoof Henri Bergson maakt in zijn essay Tijd en vrije wil (1888) een onderscheid tussen twee soorten tijd: de astronomische, kwantitatieve tijd en de >>
archimedes.nu/onthaasten
Werkdruk illusie
Vrijwel iedereen kent het begrip optische illusies. Maar herken jij ook de werkdruk illusie? En wat als je dat niet doet?  Optische illusies In de bekende Muller-Lyer illusie lijken twee parallelle lijnen van gelijke lengte ongelijk, omdat >>

Knooppuntsturing
Een netwerk wordt bij elkaar gehouden door knopen. Wat is een verbindende werkwijze in een wereld die sneller verandert dan wij kunnen leren? De gemeente Maastricht ging met deze vraag aan de slag.  Download hier de pdf >>
goo.gl/f6USnR
Lodewijk Asscher bij de Grieken
Lodewijk Asscher nodigde, voorafgaand aan de week van de werkstress, de sociale partners en enkele Griekse filosofen waaronder Aristoteles, Plato en Epicures uit voor een gesprek over werkdruk en een filosofisch debat over beleid, zelfzorg, illusies >>
www.hrzone.nl/vitaliteit/vitaliteit-opinie/entry/lodewijk-asscher-bij-de-oude-grieken

Maarten de Winter

Geïnteresseerd in onze nieuwsbrief

 

Creative Commons-Licentie